#8 What’s your perspective?

 

My playground 1
My playground 1

How camera and motifs interact

Camera angle perspective is about how you hold your camera in relation to what you shoot. With a low perspective  (worm’s eye-perspective) your camera is close to the ground, at a high one you take your picture from high up (bird-eye perspective).
This matters as interesting things happen when you shift camera positions. Try it, you’ll find that looking from different angels gives different relations to what you shoot.

Perspective in depth is another method in leading the onlooker’s eye. Something in the foreground, that’s different from main motif and/or backdrop, will add dimension and depth to your picture.

Challenge: Shoot from different angles. First try a street portrait from eye level, then a second one, but from a foot or so down. After that chose another motif, perhaps standing on a stool, then same motif again, but with camera on ground. What’s the difference?

 

(Swedish)
Förhållande kamera och motiv

Positionsperspektiv handlar om hur du placerar kameran i förhållande till motivet du fotar. Med lågt perspektiv lägger du kameran så nära marken som möjligt, vid ett högt perspektiv tar du bilden ovanifrån.

Spännande saker händer nämligen om du håller din kamera i olika höjder. Betraktaren av den tagna bilden ser motivet från detta perspektiv. Och att se något uppifrån eller underifrån gör att du ser motivet… olika. Detta är enklast att själv se, genom att pröva sig fram.

Djupperspektiv är en annan intressant teknik för att styra betraktarens ögon. Det kan till exempel vara att det finns något i förgrunden, något i fokus mitt i bild och något i bakgrunden.

Uppdrag: Fotografera från nya vinklar. Först ta ett gatuporträtt när du tar bilden i ögonhöjd. Ta sedan en bild till, men nerifrån – i brösthöjd.
Sedan väljer du ett annat motiv som du först fotar uppifrån, kanske från en pall. Sedan fotar du samma motiv, men med kameran på marken. Vad är skillnaden?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s