#11 Is my picture any good?

 

See the sky, Kognitiv friktion
See the sky,
Cognitive friction

To use Cognitive Friction

It’s hard to judge your own images. Here’s a nice method called Cognitive Friction. Basically it works by determining how the images stir our emotions and will to interact.

The scale (grades) for the method is as follows:
1. The picture is informative – interesting in a way, but cannot keep the viewer from leaving.
2. The picture asserts joy – showing something in a humorous way, creating a swift interest that quickly fades away.
3. The picture surprises – all elements are clear and present, still the image sparks curiosity or surprise.
4. The image worries – it generates feelings close to fear, anxiety, anger or stress. Elements in this kind of pictures are often slightly hidden at first.
5. The image worries AND surprises – an image that offers the viewer more every time he or she watches it. The first view isn’t enough.

Cognitive friction (originally terminology for computer development on interactive design): “The resistance that occurs when someone interacts with something.”

Challenge: Look through your latest images and judge according to Cognitive friction. How many images would you give a grade 3 or higher?

 

(Swedish)
Att använda kognitiv friktion

Det kan vara svårt att själv bedöma dina bilder. Därför tipsar vi här om något kallat kognitiv friktion. Vilka känslor framkallar bilden? Skalan för hur en bild påverkar dig ser ut så här:
1. Bilden är Informativ – intressant, men fångar inte betraktaren en längre tid.
2. Bilden ger glädje – den visar humor och skapar ett snabbt intresse, men det avtar med tiden.
3. Bilden förvånar – Alla delar i bilden syns väl, men skapar nyfikenhet eller förvåning hos betraktaren.
4. Bilden oroar – den framkallar känslor som mer eller mindre liknar rädsla, ångest, ilska eller stress. Delar i en oroande bild kan vara suddiga, dolda eller förvrängda.
5. Bilden oroar och förvånar – dessa bilder skapar högsta kognitiva friktionen hos betraktaren.

Kognitiv friktion (ursprungligen en datautvecklingsterm för interaktiv design): ”Motståndet som uppkommer när en människa interagerar med något.”

Uppdrag: Gå igenom dina senaste bilder och bedöm efter kognitiv friktion. Bortse från tekniska detaljer som skärpa och ljus med mera. Hur många bilder fick du i klass 3 eller mer?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s