#15 What about a trump card?

Using full contrast

There are several reasons why street photographers often work in black and white. The main reason is that your motif better stand out that way. In fewer words, omitting color takes away distraction.

The next step after using grey scale and black and white is to find elements that contrast each other, for better dynamics in your image. By that I mean more apparent differences between the image’s separate elements. The classic composition trick is called “Figure to ground” – where your main motif is in stark contrast to the backdrop, thus easier to see and recognize.

Passing homewards
Passing homewards

Street photo trump: Shadows and silhouettes
Shadows are really fun to shoot. Sometimes depict just the shadow itself, sometimes the person together with his or her shadow. Or versions thereof. This often works when the sun is close to the horizon, like summer evenings or winter days.

Challenge: Shoot at least three images where shadows and silhouettes play main character.

 

(Swedish)
Att jobba med kontrastrika motiv

Det finns flera skäl till varför många gatufotografer ofta föredrar svartvita bilder framför färg. Huvudskälet är att motivet är enklare att se, när allt runtomkring har dels gråskala, dels mer kontrast. Eller uttryckt på annat vis; vi tar bort färg som kan distrahera betraktaren.

Nästa steg efter att ofta använda svartvit är att hitta motiv med mycket kontrast eller dynamik. Med det menar vi starkare skillnad på de olika delarna av bilden.

Gatufotografens trumfkort: Skuggor och silhuetter
Skuggor är oerhört roligt att leka med. Ibland bara skuggan för sig, ibland den som skuggar och skuggan tillsammans. Eller varianter därav. Fungerar ofta när du har lågt stående sol, framåt kvällar eller under vinterhalvåret.

Uppdrag: Fotografera minst tre bilder där skuggor och silhuetter har huvudrollen i din bild.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s