#3 Liking your street portraits?

On street portraits, part 2

"Rolling cigarette" Gatuporträtt, tredjedelar
“Rolling cigarette”
Street portrait, Rule of Thirds

How did your manage with yesterday’s street portraits? And how can you improve them? There are many different ways to take a good portrait, but also some to ruin it.

Background matters
A common mistake is to have a backdrop that’s too messy. When you take portraits you should pay attention to what the background looks like. Go for the “calmer” ones.

Look for character
Interesting people always stand out in pictures. Try to find those who stick out around you. They will always intrigue those who see your pictures.

Composition
What about the Rules of thirds I taught you yesterday?
Did you remember or did your motif end up in the middle anyway? Try to emboss this rule into your backbone and use it frequently. Put your main motif at a third.

Tips good street portraits: 1. Mind the background 2. Find nice characters 3. Try to get at nice composition directly in your viewfinder. Look at the attached image and make good use of Rule of Thirds, this will give your image both direction and better balance.

 

(Swedish)
Om gatuporträtt, del 2

Hur gick det med gårdagens porträtt? Hur kan din bild bli bättre? Det finns många sätt att ta ett bra porträtt, men det finns också många saker som kan förstöra din bild.

Bakgrunden viktigast
Ett vanligt misstag är exempelvis att bakgrunden är för rörig. När du fotar porträtt bör du därför lägga mer tid på att studera bakgrunden än personen du fotar.

Hitta karaktärer
Intressanta människor är alltid spännande att se på bild. Försök därför hitta karaktärer som sticker ut på något sätt. De blir alltid bra på bild.

Komposition
Hur gick det med tredjedelsregeln vi lärde dig igår? Kom du ihåg den, eller hamnade personen i mitten ändå? Banka fast regeln i ryggmärgen och använd den flitigt. Placera det viktigaste i bilden vid en tredjedel.

Tips bra gatuporträtt: Tänk på bakgrunden, hitta karaktärer, bildkomposition redan när du fotar. Se bifogade bilden, utnyttja till exempel tredjedelarna. Bilden får då både annan riktning och annat förhållande till bakgrunden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s